SPL II är världens mest slitstarka banor

Många av de bowlinghallar som finns i Sverige har över 20 år gamla träbanor, vilket har börjat bli något av ett problem. Till att börja med ser de olockande ut, har flertalet landningsmärken från klot, har sprickor som gör att oljan sugs in i träet och ribborna kan vara trasiga. Även om hallens ägare reparerar, lackar och slipar banorna stiger enbart kostnaderna. I takt med all slipning blir banorna med tiden tunnare och mister sin ursprungliga strukturella funktion.

Den första generationen av syntetisMarine_Corps_team_chosen_for_Hawaii_All-Military_bowling_tournament_140206-M-TH981-105ka banor, de så kallade laminatbanorna, skapar å sin sida egna problem för företagaren. Förutom att utseendet är både slitet och föråldrat är det dyrt att reparera eller byta ut. Utslitna banytor klara inte av samma moderna oljeprofil som de nyare banorna. Samtidigt skapar de gamla nötta ansatserna ett ojämnt glid som påverkar bowlaren negativt.

På KBC-trading har man självfallet en lösning som anpassats för de krav som ställs på dagens bowlinghallar. SPL II är världens mest slitstarka banor som har otrolig hållbarhet. Ur företagarens synvinkel är detta en stor fördel med tanke på att man kan lägga pengar på andra områden istället för slipning av banorna. Till SPL II hör även ett unikt överlappande kägelbord som gör att kägelbordet inte flyttar på sig över tiden. Med denna typ av bana finns heller inga skarv där bowlaren glider i ansatsen eller där kloten landar. Banan är på så sätt mer problemfri än de tidigare trä- och laminatbanorna.

Den exklusiva Ultraslide texturerade ansatsen på SPL II bidrar till att ytstrukturen skapar ett betydligt bättre glidförhållande som påverkar bowlingen positivt. Ytan på banorna är borstade på ett unika sätt som gör att de klarar av dagens oljeprofiler bättre än någon annan banyta på den internationella marknaden. Eftersom ytan är borstad får högfriktionskloten en önskad reaktion på SPL II som ger bowlaren bättre resultat.