Personlig service och support

På KBC-trading har man lyckats bygga upp ett väldigt brett sortiment av högkvalitativa produkter, men den kunniga personalen tillhandahåller även support och service för sina kunder. Oberoende om det är fråga om förebyggande underhåll av banor, tekniska problem eller val av oljor hjälper KBC-trading till.

Om man har ett chassi eller en sbowling-alley-690283_960_720kärm som behöver repareras, men ändå inte har råd att köpa en ny produkt, har KBC-trading den ultimata lösningen. Genom att installera skärmar från varumärket QubicaAMF kan nämligen KBC-trading erbjuda ett reparations- och utbytesprogram. Hallens ägare slipper därmed att vänta på reparation av den obrukbara enheten eftersom KBC-trading direkt sänder en färdigt renoverad QubicaAMF-enhet till företagaren. De enheter som returneras gås alltid igenom med största noggrannhet, rengörs fullständigt och repareras för att kunna användas vid nästa utbyte. Önskar man däremot att den egna enheten ska repareras görs detta självfallet på beställning.

Förebyggande underhåll av banor och resultatsystem ökar alltid driftsäkerheten i en bowlinghall. Med ordentligt underhåll minimeras risken för driftstörningar som annars begränsar banornas tillgänglighet. Samtidigt förlängs hallens livslängd betydligt i jämförelse med de hallar som inte underhålls regelbundet. Personalen på KBC-trading ger gärna sina kunder genomgående råd i hur man utför underhållet på bästa möjliga sätt. Vid större underhåll kan de certifierade mekanikerna komma till hallen för att exempelvis reparera skador på plats.

En tjänst som växt i popularitet bland KBC-tradings kunder är de föreläsningar som företagets experter ordnar om inoljning av banorna. Oljning av banorna gynnar såväl bowlarna som banorna. Väl utförd oljning och god rengöring av banorna gör att hallens livstid ökar markant och gör att man slipper fula brännmärken i banan. Undersökningar som gjorts visar även att de mest aktiva bowlarna väljer bowlinghallar där banorna skötts på ett riktigt sätt. Genom att gå på en föreläsning inom ämnet som ordnas av KBC-trading får man reda på allt om de viktigaste faktorerna gällande olika oljetyper.